Faillissement voorkomen? De nieuwe wet WHOA biedt de uitkomst

Faillissement voorkomen De nieuwe wet WHOA biedt de uitkomst - BLogs - Nieuws - Sanacount

WHOA - Zonder instemming schuldeisers akkoord op schuldregeling

Per 1 januari 2021 ging de WHOA in: de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Dreig jij failliet te gaan omdat jouw bedrijf te hoge schulden heeft? Of zit je al in een faillissement? Dan biedt de WHOA nu een extra mogelijkheid om jouw schulden te structureren. Met deze wet kan je zónder instemming van de schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Lees hier hoe het werkt. 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Ligt faillissement op de loer voor jouw bedrijf (bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis) maar zijn jouw bedrijfsactiviteiten nog wel levensvatbaar? Dan is de WHOA dé uitkomst voor jou. Door jouw schulden te reorganiseren kan jij toch door met jouw bedrijf. Wil je wel stoppen met ondernemen maar zónder faillissement? Ook dan biedt de WHOA mogelijkheden.

Zo werkt de WHOA

Vóór 1 januari 2021 was het zo dat er alleen een akkoord kon komen wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Al wanneer één partij niét meewerkte, kon dit een faillissement veroorzaken. De WHOA is nu onderdeel van de Faillisementswet (Fw) en is geldig voor alle bedrijven. Met de WHOA kan je, stapsgewijs, alsnog een akkoord bereiken. Hiervoor kun je de WHOA-routekaart bestaande uit zeven stappen volgen.

In 7 stappen naar een akkoord met de WHOA-routekaart

De WHOA-routekaart bestaat uit zeven stappen. Wanneer deze zijn doorlopen heb jij jouw akkoord bereikt.  Voorafgaand aan de zeven stappen komt altijd de voorbereiding. Tijdens de voorbereidingsperiode win je waar nodig advies in van onze adviseurs en samenwerkingspartners in de advocatuur. Wellicht vind jij het prettig om Sanacount als herstructureringsdeskundige aan te wijzen om jou te ondersteunen in het traject. Tijdens het WHOA traject mag je tevens gewoon blijven ondernemen.

Stap 1: Leg afspraken vast in een conceptakkoord

In de eerste stap overleg je met jouw schuldeisers en leg je de afspraken vast in een conceptakkoord. Dit akkoord moet aan een aantal voorschriften voldoen. Je verdeelt bijvoorbeeld jouw schuldeisers en aandeelhouders op in verschillende klassen. Dit gebeurt op basis van rechten en de afspraken die je met ze wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten schuldeisers zoals de Belastingdienst, banken of leveranciers. In het akkoord moet ook informatie staan over de waarde die het akkoord heeft voor de schuldeisers, in vergelijking tot de waarde bij een faillissement.

Stap 2: Leg conceptakkoord voor aan schuldeisers

Uiterlijk acht dagen voor de stemming moeten de schuldeisers en aandeelhouders het akkoord kunnen hebben gezien. Er zijn hiervoor twee soorten procedures waar je uit kunt kiezen.  
  1. Besloten akkoordprocedure. Wanneer publiciteit reputatieschade en omzetverlies kan veroorzaken wordt de kans op een akkoord lager. Een besloten akkoordprocedure is dan de juiste optie.
  2. Openbare akkoordprocedure. Dit kan voordelig zijn wanneer je vestigingen, onderdelen of belangen in de EU hebt. Een openbare procedure wordt erkend door EU lidstaten. Deze procedure moet worden ingeschreven bij het handelsregister KVK en wordt bekendgemaakt in het insolventieregister.

Stap 3: Organiseer een stemming

Vervolgens gaan de schuldeisers en aandeelhouders stemmen. Dit gebeurt per klasse en de opties zijn enkel: akkoord of niet akkoord. De meerderheid van de desbetreffende klasse moet instemmen met het voorstel. Je hoeft overigens niet aan alle klassen een akkoord aan te bieden. Let wel, wanneer je schuldeisers niet benadert voor een akkoord, hebben zij nog steeds recht op een volledige betaling van de schulden.

Stap 4: Deel verslag van stemming

Binnen zeven dagen ná de stemming moet je een verslag opstellen met de uitkomst van de stemming. Hierin staat onder andere wie er hebben gestemd, welk bedrag de schuldeisers tegoed hebben én de stemuitslag. Dit verslag deel je vervolgens met de schuldeisers en aandeelhouders.

Stap 5: Advocaat dient homologatieverzoek in bij rechtbank

De volgende stap ligt bij de advocaat. Deze dient het zogenaamde homologatieverzoek in bij de rechtbank. Je wilt dit zo snel mogelijk doen. Ook moet je griffiegeld betalen. Je moet zelf het verslag ook indienen bij de griffie (ondersteunde dienst van de rechtbank die communicatie en administratie verzorgt), dit mag zonder advocaat. Binnen 8 tot 14 dagen wordt jouw verzoek door de rechtbank behandeld. Voor een homologatie door de rechter moet twee derde van minimaal één klasse akkoord geven. Hierbij wordt er gekeken naar de hoogte van het bedrag en niet naar het aantal mensen.

Stap 6: Bezwaarperiode

Het is voor alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders tot aan de dag van de zitting mogelijk om een schriftelijk verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek in te dienen.

Stap 7: Uitspraak rechter - homologatie akkoord

Na de zitting neemt de rechter zo snel mogelijk een beslissing. Wanneer het homologatie akkoord is bereikt, zijn de schuldeisers die tegen hebben gestemd óf niet hebben gestemd toch gebonden aan het akkoord. Dit wordt ook wel het dwangakkoord genoemd. Alle partijen zijn verplicht zich aan het akkoord te houden, al wordt er bijvoorbeeld een deel van de schulden kwijtgescholden. Het is ook niét mogelijk om in hoger beroep te gaan. Kom jij zelf de afspraken uit het akkoord niet na? Dan ben je verplicht de schade van jouw schuldeisers te vergoeden (tenzij jij niet verantwoordelijk kan worden gehouden).

De WHOA en kleine zelfstandige schuldeisers

Binnen de WHOA is rekening gehouden met kleine zelfstandige schuldeisers. MKB’ers krijgen minimaal 20% van hun openstaande vordering terug.

De WHOA en lopende (huur)overeenkomsten

De WHOA heeft ook invloed op lopende overeenkomsten. Neem bijvoorbeeld een huurovereenkomst. De huurder kan deze eenzijdig beëindigen als de rechter toestemming geeft. Dit kan voor jouw onderneming wellicht dé oplossing zijn om faillissement te voorkomen.

De WHOA en borg- en garantstellingen

Heb jij een persoonlijke borg- garant- of zekerheidstelling afgegeven als schuldenaar zijn de én heeft jouw bedrijf een WHOA-akkoord bereikt? Dan vervallen deze zekerheidsrechten die je persoonlijk hebt afgegeven niét. Dit is bijvoorbeeld het geval als je privé hebt getekend voor een hypotheek, of een lening. De schuldeiser kan dan de vordering niet of deels op jouw bedrijf verhalen, maar wel op jou als privé persoon. Het is ook niet toegestaan dat je dit bedrag achteraf terugvordert vanuit het bedrijf naar jouw privé vermogen. De WHOA wet geldt dus in principe voor alle bedrijven. Het biedt ondernemers een praktische en snelle oplossing. Ben jij een eenmanszaak of een ZZP’er? Weeg dan goed af of de advieskosten en de begeleiding van het project niet te hoog zullen zijn. Er zijn dan namelijk ook andere opties voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Laat je adviseren door de experts van Sanacount over de beste opties voor jouw situatie.

Is de WHOA voor jou dé oplossing? Sanacount bekijkt jouw opties

Veel ondernemers willen een faillissement koste wat het kost voorkomen. Waarom? Wanneer je failliet wordt verklaart neemt een curator jouw bedrijf over. Deze zorgt ervoor dat de schulden betaald worden en dit kan soms jaren duren. Wellicht heb je daarna nóg schulden. Met deze nieuwe WHOA wet kun jij dit voorkomen. Ben jij na het lezen van deze blog gaan nadenken over de optie van een WHOA-akkoord en heb jij advies of begeleiding nodig over jouw situatie? Neem gerust contact op met de adviseurs van Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies. Zij kijken graag met jou mee naar de beste oplossing.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen