Coronavirus: Fiscale maatregelen uitstel van betaling

Sanacount Corona COVID-19 - Blogs - Nieuws - Sanacount

Fiscale Maatregelen - Uitstel van betaling

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst maatregelen genomen. Als ondernemer of ZZP’er kun je, nadat de aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je de door jou te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Verder geldt tijdelijk de verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente. In deze blog lees je over de mogelijkheden van ‘Uitstel van betaling’. Lees hieronder verder over de nieuwe regeling.

Bijzonder uitstel van betaling van belasting

Als je als ondernemer door het coronavirus in de problemen bent gekomen, kun je bijzonder uitstel van betaling van belastingen krijgen. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingen kan aangevraagd worden voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zodra de belastingdienst (de ontvanger) jouw verzoek tot uitstel heeft ontvangen worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Uitstel van betaling zonder bewijs

Het kabinet had eerder aangekondigd dat ondernemers die vier weken de tijd krijgen om een verklaring op te sturen met een bewijs van een derde deskundige waarom ze uitstel van belasting nodig hebben. Vanuit de ondernemers en de brancheorganisaties (NOB, RB en NBA) zijn ernstige kritieken geuit rond deze deskundigenverklaring. Het kabinet heeft hieraan gehoor gegeven en besloten de uitstelregeling nog verder te versoepelen. 

 

Volgens de berichtgeving op de website van de Belastingdienst kun je voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen zonder het overleggen van de eerder vereiste deskundigenverklaring. Sanacount is dan ook erg tevreden dat je als onderneming nu niet langer een aanvullende verklaring met bewijs van een derde deskundige hoeft op te sturen.

De periode van uitstel van betaling

Door deze nieuwe fiscale noodmaatregel kan uitstel van betaling van belasting worden verkregen voor een langere periode dan gebruikelijk, of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. 

 

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen en dus pas wanneer je aangifte hebt gedaan en een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Dus voor de aangiftes voor de lopende maand geldt dat je nog geen uitstel voor de loonheffingen en de btw hoeft aan te vragen, maar dat dit pas mogelijk is wanneer de naheffingsaanslagen door de belastingdienst zijn opgelegd. Overigens, het is op dit moment onzeker of de specifieke uitstelregeling naast de loonbelasting ook geldt voor de sociale zekerheidspremies. Sanacount gaat er vooralsnog van uit dat dit wel het geval is!

Uitstel van betaling korter dan drie maanden

Op basis van de huidige berichtgeving interpreteert Sanacount dat het mogelijk is om de eerste drie maanden uitstel van betaling te vragen (per brief) en dat de onderneming feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.

Uitstel van betaling langer dan drie maanden

Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. Hiervoor is wel aanvullende informatie nodig. Met deze aanvullende informatie moet je kunnen aantonen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verzamelen en te verstrekken. Het is overigens nog onduidelijk of de belastingdienst alsnog een deskundige verklaring zal gaan vragen.

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig betalen)

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd.

Melding betalingsonmacht door rechtspersonen (BV’s, NV’s, stichtingen e.d.)

Bestuurders van rechtspersonen de belastingen en/of premies niet kunnen betalen, zijn verplicht om de betalingsproblemen te melden bij de Belastingdienst. Dit geld ook voor de pensioenen! Een te late melding heeft als gevolg bestuurdersaansprakelijkheid voor de niet-betaalde belastingen en/of premies.
Dus denk aan deze melding van betalingsonmacht! De Belastingdienst en pensioenfondsen verwachten dat je er nog steeds melding van maakt.

Procedure bijzonder uitstel

Als ondernemer kan je het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief met motviering te sturen naar:

 

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

 

Vraag in de brief uitstel van betaling en vermeld dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met de invorderingsmaatregelen. Je krijgt hierdoor automatisch 3 maanden uitstel. van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.

Betalingsuitstel van 3 maanden te kort?

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Je kan dan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Als je een langere periode betalingsuitstel nodig hebt, neem dan contact op met Sanacount. Wij kunnen je dan helpen met het verzamelen van de benodigde aanvullende informatie (eventueel met een verklaring van een derde deskundige). Over wat voor soort informatie nodig zal zijn zullen we je nog nader inlichten via onze nieuwsbrieven.

 

Wij wensen jou en jouw collega’s veel sterkte en staan je graag bij waar wij kunnen!

 

Het Sanacount Team

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen