Sanacount Corona (COVID-19) update

Sanacount Corona (COVID-19) update - Blogs - Nieuws - Sanacount

Afgelopen week hebben we veel vragen gekregen van onze klanten en relaties die in zwaar weer zitten door de Corona maatregelen van het kabinet.  We merken vooral dat er veel onduidelijkheid is over wie voor welke financiële steunmaatregel in aanmerking komt en hoe deze kunnen worden aangevraagd. In deze blog willen we daar duidelijkheid over geven. 

Welke financiële maatregel is op jou van toepassing?

In deze blog willen we uitleggen wie, waarvoor en hoe de financiële steunmaatregelen aangevraagd kunnen worden. We hebben de belangrijkste vragen van ondernemers verzameld en op een rijtje gezet. De vragen hebben we onderverdeeld in de volgende thema’s:

 

 1. Aantrekken van financiële middelen
 2. Uitstel van betaling en betalingsonmacht

Thema: Aantrekken van financiële middelen

Noodloket voor specifieke ondernemers (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Deze ondernemers krijgen € 4.000 netto per onderneming. Hiervoor moet je wel voldoen aan de voorwaarden. Deze vind je terug op de zijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling staat nu open voor de sectoren:

 • Detailhandel
 • Logiesverstrekking
 • Eet- en drinkgelegenheden
 • Bioscopen
 • Reisbemiddeling en reisorganisaties
 • Haar- en schoonheidsverzorging
 • Dansscholen
 • Rijschoolhouders
 • Sauna’s
 • Solaria
 • Zwembaden
 • Fitnesscentra en sportclubs
 • Sportevenementen
 • Diverse private culturele instellingen

Registreren SBI-code handelsregister - melden bij RVO

Het gaat om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. Er is hierop wel een uitzondering voor eet – en drinkgelegenheden. Denk hierbij aan een café waarbij de eigenaar boven het restaurant woont. De complete lijst is te vinden op de site van de RVO. Mocht je SBI-code niet goed geregistreerd zijn bij het handelsregister, dan kun je dit melden bij RVO.nl. Het heeft geen zin om nu je SBI-code te laten aanpassen bij KVK.

Update 7 april 2020: Aanvulling TOGS regeling

Het kabinet heeft 7 april 2020 besloten om per uiterlijk 15 april 2020 de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops toegang tot de TOGS-regeling. Eerder konden zij zich nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, . Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen toegevoegd. Daarnaast is de financieringsmogelijkheden verder aangepast en toegankelijker gemaakt voor o.a. startups. Zie hiervoor onze blog “Je financiën op orde houden tijdens de coronacrises”.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling staat open voor (zelfstandige) ondernemers (per huishouden) die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben. En/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft. De regeling bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is voor inkomensondersteuning waarbij je inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (maximaal drie maanden). Tweede deel een lening voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de ondernemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de ondernemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • De onderneming moet zijn gestart vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur.
 • Ouder dan 18 jaar en ontvang geen AOW.
 • In 2019 voldoen aan het urencriterium.
 • Is de onderneming na 1 januari 2019 gestart dan moet in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in de onderneming zijn gewerkt.
 • In bezit zijn van alle benodigde papieren en vergunningen om je beroep of bedrijf uit te voeren.
 • Woonplaats en bedrijf in Nederland.
 • Geen vermogens en partnertoets.
 • Economisch actief (geen levensvatbaarheidstoets).
 • Inkomen naast zzp-schap telt mee bij bepaling sociale minimum.

Gemeenten proberen binnen vier weken te reageren

Via de overheidssite krijgiktozo.nl kan je snel controleren of je in een bepaalde situatie recht hebt op de regeling. Bovendien verwijst deze site je direct door naar de website van jouw gemeente (de woonplaats van de ondernemer, niet de vestigingsplaats van de onderneming) nadat de postcode van de ondernemer is ingegeven. De gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

DGA verplicht zichzelf een gebruikelijk loon toekennen

De directeur groot aandeelhouder is verplicht zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen. Indien je als DGA in verband met de coronacrisis geen inkomsten meer hebt kan het uitbetalen van gebruikelijk loon onmogelijk zijn. De belastingdienst gaat akkoord met het verlagen van het gebruikelijk loon tot nihil. De DGA kan hierdoor nu beroep doen op de Tozo. De voorwaarden van Tozo zijn bij DGA uitgebreider. Er moet sprake zijn volledige zeggenschap en het dragen van risico. Deze voorwaarden zijn erg onduidelijk en roepen veel vragen op. Er is op dit moment nog geen nadere uitleg gegeven over de criteria.

Thema: Uitstel van betaling en betalingsonmacht belastingdienst en pensioenfondsen

Als jouw onderneming door de coronacrisis in moeilijkheden komt, kun je uitstel voor het betalen van belastingen en premiepensioenfondsen aanvragen. Vergeet hierbij niet om de betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst en het pensioenfonds. Als een rechtspersoon (BV) de belastingschulden en premies niet kan betalen, kun je als bestuurder door de Belastingdienst privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde schulden (art. 36 Invorderingswet 1990 ). Dit geldt voor:

Aanvragen belastinguitstel is eenvoudiger geworden

Het aanvragen van belastinguitstel is voor ondernemers eenvoudiger geworden en geldt voor diverse belastingen. Ook is het voor kleine ondernemers gemakkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Het is nu mogelijk om bijzonder uitstel van betaling met een online formulier op de site van de belastingdienst aan te vragen. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft dus niet meer te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is dus al voldoende. 

Andere belastingmiddelen toegevoegd

Ook zijn nog andere belastingmiddelen toegevoegd aan het formulier. Mocht je uitstel van betaling voor (één van) deze middelen wensen, dan kun je dat op het formulier aangeven. Let op: doe aangifte en wacht tot je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als ondernemer krijg je nu wel meer tijd om belasting te betalen, maar vergeet hierbij niet om tijdig aangifte te doen. 

Thema: Uitstel van betaling en betalingsonmacht 

Op de website van de belastingdienst staat dat je in principe alleen uitstel van betaling kunt aanvragen na ontvangst van de (naheffings) aanslag (wettelijke regeling). Op de website van forum fiscale dienstverleners staat dat je voor toekomstige aanslagen uitstel kunt vragen. De aanvraag tot uitstel van betaling wordt ook hiertoe aangemerkt. Het is nu nog onduidelijk hoe de belastingdienst daadwerkelijk hiermee omgaat. Zodra we hier meer over weten zullen we jullie hierover informeren. 

Melding van betalingsonmacht

De belastingdienst geeft aan dat het vragen van uitstel van betaling ook meteen een melding is van betalingsonmacht. Een betalingsonmacht is vormvrij en moet altijd tijdig zijn ingediend. Een melding van betalingsonmacht is tijdig als deze uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoort te zijn betaald, is gedaan. Een te late melding is niet rechtsgeldig. Hierin schuilt een groot risico. Een naheffingsaanslag wordt vaak na twee weken waarop de verschuldigde belasting behoord te zijn betaald verstuurd. Als je vanaf dat moment uitstel van betaling vraagt ben je te laat voor de melding betalingsonmacht.

Ons advies: meld zo snel mogelijk je betalingsonmacht en wacht niet op de naheffingsaanslagen.

 

 

UPDATE: Het ministerie van Financiën heeft besloten dat er geen aparte melding van betalingsonmacht meer nodig is! Dit geldt dus niet voor de pensioenpremies.

Betalingsonmacht bij belastingen en premies

Betalingsonmacht moet schriftelijk worden gemeld. De Belastingdienst heeft hiervoor het formulier ‘Melding Betalingsonmacht bij belastingen en premies’. Dit formulier bestaat uit twee delen:

 1. Loonheffingen of btw. Deze melding moet worden ingediend bij de Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.
 2. Bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds. Deze melding moet ingediend worden bij het bedrijfspensioenfonds. Als het bedrijfspensioenfonds de administratie heeft uitbesteed aan een uitvoeringsinstituut, moet de melding worden gedaan bij het uitvoeringsinstituut.

Heb jij ondersteuning nodig bij de maatregelen?

Heb jij nog vragen over de financiële steunmaatregelen? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag. Sanacount kijkt graag met je mee. Twijfel dan ook niet contact op te nemen met onze adviseurs

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen - BLogs - Nieuws - Sanacount

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Hoezo maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid begint steeds meer een hot topic te worden. Daarmee is in de zakelijke wereld ‘duurzaam ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)’ ook niet meer weg te denken. Maar waarom zou je maatschappelijk verantwoord ondernemen? En bovendien: waar begin je? Het is immers best een flinke klus. Moet je nu je […]

Read More
Wanneer kan je het beste een B.V. oprichten - BLogs - Nieuws - Sanacount

Wanneer kan je het beste een bv oprichten?

Wanneer is het interessant om een bv op te richten? Heb je een eenmanszaak of een personenvennootschap (vof, maatschap, cv) anders gezegd een onderneming in de inkomstenbelasting (ook wel IB onderneming genoemd)? En wil je weten wanneer het voor jou interessant is om een bv op te richten? In deze blog lees je meer over […]

Read More
Alles over de oprichting van een BV - BLogs - Nieuws - Sanacount

Alles over de oprichting van een bv

Oprichting van een bv De afweging om een bv op te richten is weer actueel. Het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd. En de ondernemersfaciliteiten voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (ook wel IB ondernemer genoemd, bijvoorbeeld eenmanszaak of personenvennootschap) worden de komende jaren verder versoberd. De rechtsvorm bv biedt dus diverse fiscale voordelen. Maar […]

Read More
Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2021 BLogs - Nieuws - Sanacount

Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2021

Wet- en regelgeving die ingaat per 1 juli 2021 Per 1 juli 2021 zullen er een aantal belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving worden doorgevoerd die wellicht gevolgen kunnen hebben ondernemingen. We hebben de veranderingen voor je op een rijtje gezet in deze blog. Tip 1: Per 1 juli gaan de regels voor BTW […]

Read More
Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties - BLogs - Nieuws - Sanacount

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties?

Vakantiegeld later uitbetalen door corona, kan dat? De voortdurende coronacrisis heeft in kleine en grotere mate gevolgen voor vrijwel alle ondernemers in Nederland. Een tekort aan liquide middelen is een vaak voorkomend gevolg dat velen ervaren. En dan komt nu net de maand mei om de hoek kijken. De maand waarin het personeel hun vakantiegeld normaliter […]

Read More
BTW en inkoopfactuur uit het buitenland hangt er vanaf! - BLogs - Nieuws - Sanacount

BTW en inkoopfactuur uit het buitenland: hangt ervan af!

Hoe zit het ook alweer met de BTW en inkoopfacturen uit het buitenland? Als ik een vraag krijg over de BTW is mijn eerste reactie bijna altijd: “Hangt ervan af”. De BTW-wetgeving staat namelijk vol met uitzonderingen. Daarnaast hebben de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk BTW-stelsel. Terugkerende vraagstukken over de BTW-aangifte In de […]

Read More
Zakelijk of privé beleggen - wat is de beste keuze - BLogs - Nieuws - Sanacount

Zakelijk of privé beleggen – Wat is de beste keuze?

Zakelijk of privé beleggen? Hoe maak ik de juiste keuze? Ondanks de huidige economische tijd groeit het aantal mensen dat belegt nog steeds. Binnen het beleggen zijn veel verschillende opties en dus heel wat keuzes om te maken. Maar wat is de verstandigste keuze? Zakelijk of privé beleggen? In deze blog nemen we je mee […]

Read More
Effectief netwerken in tijden van corona - hoe doe je dat BLogs - Nieuws - Sanacount

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe doe je dat?

Effectief netwerken in tijden van corona – Hoe zit dat? Veel mensen werken tijdens de coronacrisis noodgedwongen thuis. Zo ook veel ondernemers. Hierdoor lijkt het lastiger om te kunnen netwerken en jouw netwerk verder uit te breiden. Van fysieke ontmoetingen naar het zoeken van binding op afstand. In beginsel was dit voor ons allen even […]

Read More
Ready for One-Stop-Shop! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce - BLogs - Nieuws - Sanacount

Ready for One-Stop-Shop?! Nieuwe BTW-regeling op e-commerce

Ready for One-Stop-Shop?! E-commerce is booming business. Het aantal digitale shoppers en bestedingen nam de afgelopen jaren al sterk toe, maar is door de coronacrisis alleen maar harder gestegen. Mede door de coronamaatregel van het sluiten van de stenen winkel is het niet zo gek dat steeds meer ondernemers besloten een webshop te beginnen. Verandering […]

Read More