Is de handhavingsvakantie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties bijna voorbij?

Is de handhavingsvakantie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties bijna voorbij - BLogs - Nieuws - Sanacount

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De problematiek van de pseudo zelfstandige (would-be-zzp’er) schreeuwt om een oplossing. De opvolgende kabinetten zijn er in de afgelopen 10 jaar niet in geslaagd die oplossing te bieden. In het kader van de kabinetsformatie heeft De Sociaal-Economische Raad (SER) op 2 juni 2021 een akkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties gepubliceerd over hervorming van de arbeidsmarkt.

Er zou een vermoeden van een dienstbetrekking moeten komen bij een uurtarief onder de 35 euro. Als de zzp’er, de opdrachtnemer, meent dat hij of zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is. Een kritische noot van dit akkoord is dat bij de onderhandelingen geen zzp’ers betrokken zijn geweest. Het is aan het nieuwe kabinet om met wetswijzigingen te komen.
Wij zijn niet optimistisch en denken dat de kans groot is dat de zaak verder op zijn beloop wordt gelaten. Anders gezegd, de sinds 2016 bestaande handhavingsvrije periode van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) zal waarschijnlijk nog wel enkele malen worden verlengd.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet DBA was bedoeld ter vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) maar wordt sinds de inwerkingtreding niet gehandhaafd. Dat wil zeggen dat niet getoetst wordt of de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer alsnog moet worden aangemerkt als dienstbetrekking. Het risico voor de opdrachtgever ligt bij het alsnog verschuldigd zijn van premies werknemersverzekeringen en eventuele pensioenpremies.

Let op, het handhavingsbeleid betekent niet dat de would-be-zzp’er kwalificeert voor ondernemerschap in de inkomstenbelasting. Voor de toetsing of sprake is van een dienstbetrekking is het arbeidsrecht van toepassing. Of met betrekking tot de bron van inkomen sprake is van winst uit onderneming (of eerder resultaat uit overige werkzaamheden) wordt bepaald door de voorwaarden die worden gesteld in de wetgeving van de inkomstenbelasting. Uiteraard is naast de (belasting)wetgeving ook de jurisprudentie bepalend.

Handhaving op z’n vroegst vanaf 1 oktober 2021

De politiek is tot nu toe niet in staat om de flexibele krachten op de arbeidsmarkt in (goede) banen te leiden. De handhaving wordt ‘op zijn vroegst’ 1 oktober 2021 gestart. Voorlopig hoeven opdrachtgevers dus nog niet te vrezen. De handhavingsvakantie geldt echter niet voor “kwaadwillenden”. Onder kwaadwillend wordt volgens de staatssecretaris verstaan dat de opdrachtgever opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij of zij weet, of had kunnen weten, dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Sinds 1 januari 2020 kan de Belastingdienst behalve in geval van kwaadwillendheid ook handhaven als een opdrachtgever aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn opvolgt.

Modelovereenkomst

Als een opdrachtgever niet vertrouwt op de handhavingsvakantie is het raadzaam om de arbeidsverhouding zoveel mogelijk als een overeenkomst van opdracht vorm te geven en ook zo te organiseren. Daarbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de DBA-modelovereenkomsten. Diverse modelovereenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst te vinden. Het contract moet voor de eerste betaling zijn gesloten.

Bij het aannemelijk maken van het ondernemerschap door middel van een modelcontract kan men voor twee ankers gaan liggen:

  1. het niet persoonlijk verrichten van arbeid, wat betekent dat sprake moet zijn van vrije vervangbaarheid;
  2. afwezigheid van een gezagsverhouding, waarbij vrije vervangbaarheid irrelevant is.
Een dergelijke modelovereenkomst geeft dus helaas niet de zekerheid dat een dienstbetrekking kan worden uitgesloten. Dit is een niet te verwaarlozen risico voor de ‘werkgever’ die helaas al veel te lang duurt. Wij zien in de praktijk dat opdrachtgevers daarom meer interne regels opstellen waaraan zzp’ers moeten voldoen om het risico van het alsnog afdragen van premies werknemersverzekeringen en pensioen zoveel mogelijk te beperken. Dat geeft onnodige onzekerheid en ruis voor deze belangrijke groep arbeidskrachten.

Tot slot

Veel ondernemingen werken nog steeds liever met (goedkopere) zzp’ers dan met reguliere werknemers. Doordat echter al jarenlang aan een alternatief wordt gewerkt van de Wet DBA geeft dit veel onzekerheid voor deze flexibele schil van de arbeidsmarkt. Het wordt de hoogste tijd dat het kabinet snel met nieuwe wetgeving gaat komen die vooraf duidelijkheid gaat geven aan de opdrachtgevers, zzp’ers en would-be-zzp’ers over de arbeidsrelatie. Tot die tijd is het belangrijk dat het dossier in orde is met een geldige modelovereenkomst Wet DBA. En feitelijk ook gewerkt wordt naar de afspraken die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.

Vragen over jouw situatie omtrent de Wet DBA?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Sanacount. Ben jij daarnaast benieuwd waar er binnen jouw bedrijf nóg meer voordeel te behalen valt? Of waar er kansen liggen? Doe dan de Sanacount Bedrijfsscan.

Deel pagina

Vragen over dit artikel?

 adviseert je graag!

Meer artikelen

Ambassadeurs SDG Lokaal regio Nijmegen - BLogs - Nieuws - Sanacount

Wij zijn ambassadeurs van SDG Lokaal regio Nijmegen!

Aan de slag voor een beter Nijmegen Vanaf september 2021 zullen collega’s Nese Senol en Ertug Kosmaci de rol van ambassadeurs van SDG Lokaal regio Nijmegen op zich nemen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Steeds meer gemeenten willen aan de slag […]

Read More
Wat is de donuteconomie van Kate Raworth- BLogs - Nieuws - Sanacount 2

Wat is de donuteconomie van Kate Raworth?

Klimaatrapport ICPP: Nu actie nodig In augustus 2021 kwam het klimaatrapport van de ICPP – het klimaatpanel met wetenschappers van de verenigde Naties – uit. Al biedt de conclusie uit het rapport geen nieuwe informatie, het komt toch weer binnen als een bom! Een ding is duidelijk: actie is NU nodig. Donut wat? Recent begon […]

Read More
Auto van de zaak - BLogs - Nieuws - Sanacount

Auto op de zaak of in privé aanschaffen?

Kan ik beter een auto op de zaak of in privé aanschaffen? Als ondernemer is het vaak handig om een auto te hebben. Voor inkopen, het bezoeken van klanten of bijvoorbeeld om naar het bedrijfspand te rijden. Bij uitstek de meest gestelde vraag die we krijgen is dan ook: Zal ik de auto op de […]

Read More
Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen - BLogs - Nieuws - Sanacount

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Hoezo maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid begint steeds meer een hot topic te worden. Daarmee is in de zakelijke wereld ‘duurzaam ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)’ ook niet meer weg te denken. Maar waarom zou je maatschappelijk verantwoord ondernemen? En bovendien: waar begin je? Het is immers best een flinke klus. Moet je nu je […]

Read More
Alles over de oprichting van een BV - BLogs - Nieuws - Sanacount

Stappenplan – Alles over de oprichting van een bv

Oprichting van een bv De afweging om een bv op te richten is weer actueel. Het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd. En de ondernemersfaciliteiten voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (ook wel IB ondernemer genoemd, bijvoorbeeld eenmanszaak of personenvennootschap) worden de komende jaren verder versoberd. De rechtsvorm bv biedt dus diverse fiscale voordelen. Maar […]

Read More
Wanneer kan je het beste een B.V. oprichten - BLogs - Nieuws - Sanacount

Wanneer kan je het beste een bv oprichten?

Wanneer is het interessant om een bv op te richten? Heb je een eenmanszaak of een personenvennootschap (vof, maatschap, cv) – anders gezegd, een onderneming in de inkomstenbelasting (IB onderneming)? En wil je weten wanneer het voor jou interessant is om een bv op te richten? In deze blog lees je meer over wanneer je […]

Read More
Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2021 BLogs - Nieuws - Sanacount

Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2021

Wet- en regelgeving die ingaat per 1 juli 2021 Per 1 juli 2021 zullen er een aantal belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving worden doorgevoerd die wellicht gevolgen kunnen hebben ondernemingen. We hebben de veranderingen voor je op een rijtje gezet in deze blog. Tip 1: Per 1 juli gaan de regels voor BTW […]

Read More
Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties - BLogs - Nieuws - Sanacount

Vakantiegeld later uitbetalen door COVID-19, wat zijn de opties?

Vakantiegeld later uitbetalen door corona, kan dat? De voortdurende coronacrisis heeft in kleine en grotere mate gevolgen voor vrijwel alle ondernemers in Nederland. Een tekort aan liquide middelen is een vaak voorkomend gevolg dat velen ervaren. En dan komt nu net de maand mei om de hoek kijken. De maand waarin het personeel hun vakantiegeld normaliter […]

Read More
BTW en inkoopfactuur uit het buitenland hangt er vanaf! - BLogs - Nieuws - Sanacount

BTW en inkoopfactuur uit het buitenland: hangt ervan af!

Hoe zit het ook alweer met de BTW en inkoopfacturen uit het buitenland? Als ik een vraag krijg over de BTW is mijn eerste reactie bijna altijd: “Hangt ervan af”. De BTW-wetgeving staat namelijk vol met uitzonderingen. Daarnaast hebben de landen van de Europese Unie een gemeenschappelijk BTW-stelsel. Terugkerende vraagstukken over de BTW-aangifte In de […]

Read More