Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Er zijn verschillende definities van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zo definieert de non-profit organisatie Amnesty International MVO als volgt: “Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houden rekening met de maatschappelijke consequenties van hun productie en dienstverlening. Het gaat daarbij onder meer over het milieu, mensenrechten, aandacht voor kansarme groepen, positieve discriminatie en het maatschappelijk nut van de productie.”

MVO implementeren in het bedrijf of de organisatie

MVO is eigenlijk nooit ‘af’. Een perfect MVO-beleid bestaat in die zin niet. De invullingen en doelstellingen van MVO veranderen met de tijd. De wereld, mens, natuur en maatschappij blijven zich immers ook ontwikkelen. Belangrijk is om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van jullie bedrijf of organisatie altijd mee te wegen in belangrijke beslissingen. Zo is het mogelijk om te anticiperen op veranderingen in de wereld. Dat doen consumenten en andere bedrijven ook. De vraag naar en de bereidbaarheid om meer te betalen voor duurzame producten en diensten blijft stijgen.

MVO kan klein beginnen met weinig extra kosten die snel geld opleveren. Denk hierbij aan het verstrekken van sportschoolabonnementen aan collega’s die daardoor minder ziekteverzuim hebben. MVO kan ook groter worden aangepakt, denk aan bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand. Dit vraagt een investering maar is ook snel terugverdient. Wil je het nog groter aanpakken, dan kan je het businessmodel van het bedrijf op maatschappelijk belang en milieubelang, naast het financiële belang leggen.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.