Wat is het urencriterium?

Het urencriterium

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting kan je in aanmerking komen voor bepaalde ondernemersaftrekposten. Hiervoor dien je soms te voldoen aan het urencriterium. Je voldoet hieraan als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  1. Je besteed in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en). Ging je met zwangerschapsverlof? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  2. Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Je moet de hoeveelheid uren die je aan je onderneming besteedt aannemelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door middel van een agenda, offertes, urenbriefjes of facturen. Alle uren tellen mee, niet alleen de uren die je in rekening brengt bij de klant.

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

Voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid dien je te voldoen aan het verlaagde-urencriterium. Dit is een minimum van 800 uur. Ook hier geldt de uitzondering voor zwangerschapsverlof.

Coronacrisis

Voor de periode 1 maart 2020 tot en met 1 oktober 2020 en de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 geldt er een versoepeling van het urencriterium. Als ondernemer mag je ervan uitgaan dat je in die periode 24 uur per week hebt gewerkt (ook al was dat niet zo) of 16 uur per week bij arbeidsongeschiktheid. Ben je ondernemer met seizoenspieken in deze periode, mag je uitgaan van hetzelfde aantal uren als de piekperiode van 2019.

Urencriterium bij geen geheel jaar ondernemer

Ben je maar een gedeelte van het jaar ondernemer? Het urencriterium wordt niet naar rato berekend, dus ook dan geldt het urencriterium van 1.225 uur.

Samenwerkingsverband

Er kunnen uitzonderingen gelden wanneer je als ondernemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband.

 

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.