Wat is een exploitatiebegroting?

De exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is de vertaling van jullie doelstellingen voor jullie bedrijf of organisatie in financiële getallen voor de komende paar jaar en hoort bij je financieel plan. Je begroot bedragen per jaar. Het wordt ook vaak een resultatenbegroting genoemd. Het wordt gebruikt om duidelijk te maken welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. Een exploitatiebegroting is onderdeel van een financieel plan en stel je op voor jezelf en voor externe financiers. In een exploitatiebegroting is het handig om verschillende realistische scenario’s uit te werken.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.