DGA-advies

Als directeur-grootaandeelhouder heb je andere adviezen nodig dan de reguliere organisatieadviezen. Er zit immers een zakelijke én persoonlijk aspect aan de advisering, beide even valide. Onze adviseurs hebben oog voor beide aspecten en weten hoe de verschillende belangen gecombineerd kunnen worden.

Zakelijke thema’s

Bij de thema’s die direct betrekking hebben op de organisatie, kijken we breed en sluiten we aan bij bestaande strategie of scherpen we deze aan, waar nodig en gewenst. Eén van de belangrijkste vragen is welk loon de DGA moet ontvangen. Dit is iets waar de Belastingdienst ook de nodige regelgeving omtrent heeft. Het is goed om de managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst van tijd tot tijd te laten beoordelen door een specialist.

Ook bedrijfsopvolging of -beëindiging is een belangrijk thema, want wat gebeurt er met het bedrijf als je stopt met werken? Dit is natuurlijk niet enkel een zakelijk thema, er komt vaak een stuk emotie bij kijken en dat is niet vreemd. Je hebt alle fases meegemaakt en iets wat ooit een droom was is uitgegroeid tot een organisatie waar je trots op mag zijn. Wij erkennen deze factor en zorgen dat je zowel zakelijk als emotioneel de beste keuzes kan maken aan de hand van de juiste kennis en adviezen.

Persoonlijke thema’s

Jij en je bedrijf zijn met elkaar verweven. Het bedrijf heeft veel invloed op hoe je je leven inricht, nu en straks als je stopt met werken. Hetzelfde geldt andersom, vooral de zwaardere en moeilijker persoonlijke thema’s hebben direct invloed op jouw bedrijf. Als het allemaal goed geregeld is zijn er veel zekerheden ingebouwd en blijft die negatieve invloed beperkt. Thema’s als arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden en echtscheiding zijn niet prettig om op tafel te leggen, maar het is wel belangrijk dat deze besproken worden. Er zijn ook onderwerpen die zonnig stemmen, zoals het huwelijk, en daarbij kan het onnatuurlijk voelen dat hier vanuit zakelijk perspectief naar gekeken moet worden. Toch geeft het rust voor jou als DGA wanneer alles goed ingericht is en vastligt. Er hoeft geen energie meer naartoe en dat ontspant.

We gebruiken onze kennis van belastingen en de wet- en regelgeving om jou optimaal te adviseren. Daarnaast hebben we ruime ervaring met data en implementaties. Automatisering kan ook hierin ondersteunen en helderheid verschaffen.

Tot slot is belangrijk om te vermelden dat we zeer gedreven zijn om duurzame adviezen te verstrekken, in alle mogelijke betekenissen. Dus spelen thema’s als vergroening, ethische ketens en maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wij nemen deze graag mee in de DGA-advisering.

Cases
Bekijk hetgeen waar wij het
meeste energie uit halen

DGA-advies

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.