Business coaching

Wanneer doelen zijn gedefinieerd, wil dat niet direct zeggen dat de weg er naartoe geheel duidelijk is. Met business coaching helpen wij managers en/of medewerkers die stippen op de horizon te bereiken. Wij ondersteunen met gesprekken, adviezen en digitale oplossingen.

Prestatieplan

Het is goed om groots te dromen, maar om die dromen waar te maken is pragmatisme nodig. De adviseurs van Sanacount hangen korte en langetermijndoelstellingen aan de grotere organisatiedoelen. Op deze manier wordt de focus niet verloren, maar zijn de stappen wel te overzien. We werken samen aan een prestatieplan, daarin zijn grotere en kleinere doelen, met de relevante tussenstappen, opgenomen. Op basis van een vooraf afgesproken regelmaat hebben we contact over de koers. Dat kan eens per maand zijn, eens per twee maanden of anders, net wat bij jullie behoefte past.

Brede advisering

Onze expertisegebieden zijn financiën, belastingen en bedrijfsadvisering. Dat betekent dat we veel kennis hebben van cijfers en wet- en regelgeving. Het betekent níet dat we ons blindstaren op die elementen. We gaan een stap verder en zorgen dat de cijfers iets vertellen over bedrijfsvoering, over strategie, over processen, doelen en mogelijkheden. We helpen jullie waarde creëren. Binnen het presentatieplan werken we met een vaste consultant die jullie organisatie echt leert kennen en begrijpt wat er nodig is om doelen te behalen.

Duurzame business coaching

Sanacount draagt bij aan duurzame organisatiegroei, maar wat ons betreft gaat duurzaamheid verder dan dat. Wij voelen een verantwoordelijkheid waar het gaat om mens, maatschappij en natuur. Iedere organisatie, ieder bedrijf en iedere overheid kan een positieve bijdrage leveren, in de mate die passend is. We kijken graag met jullie wat bij jullie past. Dat kan gaan over HRM, bijvoorbeeld de stimulans tot geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dat kan gaan over zuinigere apparatuur en machines. Dat kan gaan over een meer ethische keten. Wat zijn jullie ideeën? Waar willen jullie graag stappen zetten en daadwerkelijk waarde toevoegen? We gaan graag in gesprek en zijn benieuwd naar jullie verhaal.

Meer weten?
Wij horen het graag​

Spelen er vraagstukken, praktisch of strategisch, waarmee wij kunnen helpen? We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie mogen betekenen. Tot snel.